žemlapis

žemlapis
žémlapis sm. (1) Š, , NdŽ, Vdšk, Všk, Jon, žẽmlapis (1) Rtr, ; L, LL22, LTII235 nj. žr. žemėlapis 1: Ar jūs žémlapį turit nuvažiuot? Pls. Šitan žémlapy visos didesnės ūlyčios yra Sv. Aš tų žemlapių sulig šiuolaik neregėjau A1884,12. Pirmajam žemlapiui nepavykus, antrajam geriaus pavyks TS1900,4-5. Gaila, kad joje (knygutėje) nėra žemlapių Vrp1889,10. Sienos apkabinėtos gražiais žemlapiais Pt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”